CANON-2022, SOTO Y MONTE COMUNAL (incluídas viñas)