CANON-2021, SOTO Y MONTE COMUNAL (incluídas viñas)